ویلا در نور | خرید ویلا نور

240 3 3

ویلا شمال جنگلی

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 3,500,000,000 تومان

350 3 3
230 4 4

ویلا نور جنگلی

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 3,500,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه!
240 3 3

ویلا قسطی نور

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

150 2 2

ویلا ارزان نور

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 1,000,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه!
340 3 3
240 3 3
260 3 2

خرید ویلا اقساطی نور

ویلا شمال ساحلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

280 4 3

خرید ویلا درنور مبله

ویلا شمال ساحلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

120 2 2
140 2 2
170 2 2

ویلا شمال شهرکی

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 800,000,000 تومان

150 2 2

ویلا اقساطی در نور

ویلا شمال ساحلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 800,000,000 تومان

260 3 2
پیشنهاد ویژه!
220 2 2
145 3 2

خرید ویلا در شهر نور

ویلا شمال ساحلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 1,200,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه!
210 3 3

خرید ویلا نور اقساطی

ویلا شمال ساحلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه!
335 3 3

فروش ویلا نور سنددار

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 3,500,000,000 تومان

180 2 2
120 2 2

ویلا ارزان نور

ویلا شمال کوهستانی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 800,000,000 تومان