ویلا شمال کوهستانی

پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
250 3 3

ویلا شمال اقساطی

ویلا شمال کوهستانی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

200 2 2
260 3 2
180 2 2
250 3 2
140 2 2
220 3 2

ویلا شمال جنگلی

ویلا شمال کوهستانی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 1,000,000,000 تومان

230 2 2
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
280 3 3
300 3 3