ویلا در شمال

240 3 3

ویلا شمال جنگلی

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 3,500,000,000 تومان

300 3 3
پیشنهاد ویژه!
240 3 3
250 2 2

ویلا باغ آمل مبله

خرید باغ ویلا شمال در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

350 3 3
200 4 3
230 4 4

ویلا نور جنگلی

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 3,500,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه!
240 3 3

ویلا قسطی نور

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

300 3 3
200 2 2

ویلا نقلی چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

قیمت/پیش پرداخت: 1,300,000,000 تومان

400 3 3
300 4 3

خرید ویلا در نوشهر

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

قیمت/پیش پرداخت: 7,000,000,000 تومان

310 3 3

خرید ویلا در آمل

ویلا شمال جنگلی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 3,000,000,000 تومان

303 3 2

خرید ویلا چکی آمل

ویلا شمال جنگلی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

150 2 2

ویلا ارزان نور

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 1,000,000,000 تومان