ویلا شمال ساحلی در نور

260 3 2

خرید ویلا اقساطی نور

ویلا شمال ساحلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

280 4 3

خرید ویلا درنور مبله

ویلا شمال ساحلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

140 2 2
150 2 2

ویلا اقساطی در نور

ویلا شمال ساحلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 800,000,000 تومان

260 3 2
145 3 2

خرید ویلا در شهر نور

ویلا شمال ساحلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 1,200,000,000 تومان

210 3 3

خرید ویلا نور اقساطی

ویلا شمال ساحلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

150 3 2
320 4 4
250 3 2