قیمت خرید ویلا نور

150 2 2

ویلا ارزان نور

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 1,000,000,000 تومان

280 4 3

خرید ویلا درنور مبله

ویلا شمال ساحلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

220 2 2
145 3 2

خرید ویلا در شهر نور

ویلا شمال ساحلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 1,200,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
335 3 3

فروش ویلا نور سنددار

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 3,500,000,000 تومان

260 2 3