ویلا در نوشهر

پیشنهاد ویژه!
فروخته شد
230 2 2
فروخته شد
280 3 -

خرید ویلا نوشهر

ویلا شمال ساحلی در نوشهر

قیمت/پیش پرداخت: 600,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه!
فروخته شد
400 4 3
فروخته شد
500 4 4
فروخته شد
400 3 4

ویلا شمال نوشهر

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

قیمت/پیش پرداخت: 700,000,000 تومان