ویلا فروشی شمال اقساطی

پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
390 3 3
پیشنهاد ویژه!
230 3 3

ویلا شمال شهرکی

ویلا شمال جنگلی در چمستان

قیمت/پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

250 4 4
پیشنهاد ویژه!
200 3 3
250 3 2

ویلا شمال سنددار

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 2,500,000,000 تومان

210 3 3
پیشنهاد ویژه!
250 4 3
260 3 2
253 3 2

فروش ویلا شمال جنگلی

ویلا شمال جنگلی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

230 2 2
245 3 3
340 4 4
230 3 3