ویلا جهت سرمایه گذاری

پیشنهاد ویژه!
240 3 3

ویلا قسطی نور

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

400 3 3
150 2 2

ویلا ارزان نور

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 1,000,000,000 تومان

120 2 1
200 2 2