ویلا اقساطی شهرکی

280 3 3

خرید ویلا آمل اقساطی

ویلا شمال جنگلی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 2,500,000,000 تومان

120 2 2

ویلا ارزان نور

ویلا شمال کوهستانی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 800,000,000 تومان

300 3 2
140 2 2
320 2 1

ویلا شمال شهرکی مبله

ویلا شمال جنگلی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 1,200,000,000 تومان

314 2 1