ویلا استخردار در شمال فروشی

300 2 2
پیشنهاد ویژه!
220 2 2
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
250 3 3

ویلا شمال اقساطی

ویلا شمال کوهستانی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

320 4 2
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
400 3 2

ویلا شمال چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

قیمت/پیش پرداخت: 2,300,000,000 تومان