نکات مهم در خرید ویلا در شمال

150 2 2
250 3 2
220 3 2

ویلا شمال جنگلی

ویلا شمال کوهستانی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 1,000,000,000 تومان

230 3 3

ویلا شمال جنگلی

ویلا شمال جنگلی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

350 3 2
پیشنهاد ویژه!
220 3 2