شهرکهای برند در شمال

پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
170 2 2
160 2 1

خرید ویلا شمال

ویلا شمال جنگلی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 600,000,000 تومان

150 2 2
350 3 3
190 2 2
250 3 3
230 2 2

ویلا شمال ارزان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

قیمت/پیش پرداخت: 700,000,000 تومان