زمین شهرکی شمال

پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
160 1 1

خرید زمین شمال جنگلی

زمین شمال جنگلی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

400 3 3
215 3 2
245 3 3
پیشنهاد ویژه!
260 3 2

ویلا شمال جنگلی

ویلا شمال جنگلی در چمستان

قیمت/پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

350 3 2
پیشنهاد ویژه!