زمین با مجوز ساخت

پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
360 3 2
350 3 2
350 3 3
300 3 3
270 2 1
250 4 2

فروش ویلا شمال جنگلی

زمین شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه!