خرید ویلا شمال ساحلی

350 3 3
230 4 4

ویلا نور جنگلی

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 3,500,000,000 تومان

300 3 3

ویلا شمال جنگلی آمل

ویلا شمال جنگلی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 3,000,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه!
340 3 3
330 3 3
350 3 3

ویلا شمال جنگلی

ویلا شمال جنگلی در رویان

قیمت/پیش پرداخت: 3,500,000,000 تومان

120 2 1
240 3 3
260 3 2

خرید ویلا اقساطی نور

ویلا شمال ساحلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

210 3 3

خرید ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

قیمت/پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان