خرید ویلا در مناطق برند شمال

277 3 3
پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
390 3 3
پیشنهاد ویژه!
230 3 3

ویلا شمال شهرکی

ویلا شمال جنگلی در چمستان

قیمت/پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه!
220 3 3

خرید ویلا نور اقساطی

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 2,500,000,000 تومان

200 3 3
160 3 3
220 2 2
پیشنهاد ویژه!
280 3 3
255 3 3
230 3 3
250 3 2
200 4 3

ویلا شمال جنگلی

ویلا شمال جنگلی در چمستان

قیمت/پیش پرداخت: 1,000,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه!
230 2 2
پیشنهاد ویژه!