خرید ویلا ارزان در شمال

پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
350 4 3
140 2 2
220 3 2

ویلا شمال جنگلی

ویلا شمال کوهستانی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 1,000,000,000 تومان

120 2 2

ویلا چمستان

ویلا شمال جنگلی در چمستان

قیمت/پیش پرداخت: 500,000,000 تومان

200 3 3
140 2 1
پیشنهاد ویژه!