خریدویلا در املاک تهران بیشه

پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
170 2 2
185 3 3
320 4 2
150 2 2
240 3 3
150 2 2
135 2 1

ویلا ارزان شمال

ویلا شمال جنگلی در چمستان

قیمت/پیش پرداخت: 600,000,000 تومان

250 3 2
220 3 2

ویلا شمال جنگلی

ویلا شمال کوهستانی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 1,000,000,000 تومان

160 3 3
150 2 2
220 2 2