خریدوفروش زمین ویلا درمازندران

پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
780 1 1
290 2 2
150 2 2
150 2 2
140 2 2
220 3 2

ویلا شمال جنگلی

ویلا شمال کوهستانی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 1,000,000,000 تومان

160 2 1

خرید ویلا شمال

ویلا شمال جنگلی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 600,000,000 تومان

150 2 2
220 2 2
270 3 2

ویلا مدرن شمال جنگلی

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

185 2 2
500 3 2