املاک برند منطقه

240 3 3
300 4 3

خرید ویلا در نوشهر

ویلا شمال جنگلی در نوشهر

قیمت/پیش پرداخت: 7,000,000,000 تومان

250 3 3

فروش ویلا نوشهر

ویلا شمال ساحلی در نوشهر

قیمت/پیش پرداخت: 3,500,000,000 تومان

280 3 3
300 3 3
300 3 3

ویلا شمال جنگلی

ویلا شمال جنگلی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

280 4 3

خرید ویلا درنور مبله

ویلا شمال ساحلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

پیشنهاد ویژه!
150 2 2
110 2 2
150 3 2

خرید ویلا شمال جنگلی

ویلا شمال جنگلی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 1,200,000,000 تومان

340 3 3

فروش ویلا نوشهر

ویلا شمال ساحلی در نوشهر

قیمت/پیش پرداخت: 4,000,000,000 تومان

220 2 2
130 2 2
150 2 2

خرید ویلا اقساطی آمل

ویلا شمال جنگلی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 1,200,000,000 تومان

220 2 2